Tillitsvalgte 2019

Forstanderskapet

 

Medlemmer

KUNDEVALGTE FRA EGENKAPITALBEVISEIERNE FRA DE ANSATTE
Sigmund Lundal, leder Olav Granberg Eyvind Iversen
Gunnvor Bakke nestleder Irene Stuhaug Hilde Marie Juul
Elisabeth Haugen Skeie Eli Margrethe Hauge Marit S Frantsen
Torunn Kaasamoen Tønnes B. Tønnessen Anne-Lise Liestøl
Leif Aalvik Kjell Helgesen Paal Nebylien
Nils Konrad Bua Wenche Endresen
Kjersti Skogland Urrang
Vibeke Bjerkvik
Francisco Munoz    
Steinar Strand    
Berit Gjellesvik    
Svein Bjarte Holten    
Aril Bjordal    

Varamedlemmer

KUNDEVALGTE FRA EGENKAPITALBEVISEIERNE  FRA DE ANSATTE
Mari Kjølstad Tenden Kirsten Sylvi Gloppen Rolf Lillehammer
Morten Hedegaard-Larsen Johannes Tor Geir Johansen Grethe Solheim
Finn Nistad Bjarne Johannes Laastad Elisabetn Velde
Tore Fremmersvik Kåre Breivik
Ingfrid Nilssen
Marit Øverland Ilstad
Trygve Hebnes    
Solfrid Hjortland Kinn

 

Styret

MEDLEMMER VARAMEDLEMMER
Reidar Pedersen, leder Marius Selsø Håkonsen
John Erik Hagen, nestleder Marit Øverland Ilstad
Borgny Eidesvik Anne-Lise Liestøl fra de ansatte (personlig varamedlem for

Merethe Hansen)

Liv Reidun Grimstvedt
Benedicte Storhaug Rolf Lillehammer fra de ansatte (personlig varamedlem for

Hans Olav Omland)

Jone Tveit
Hans Olav Omland fra de ansatte
Merethe Hansen fra de ansatte

 

Ekstern revisor

Deloitte AS

 

Valgkomite for forstanderskapet

MEDLEMMER VARAMEDLEMMER
Leif Aalvik, leder Vibeke Bjerkvig
Berit Gjellesvik Francisco Munoz
Steinar Strand Gunvor Bakke
Jan Fredrik Skogland Nils Konrad Bua
Hilde Marie Juul fra de ansatte Paal Nebylien, fra de ansatte

 

Valgkomite for egenkapitalbeviseierne

MEDLEMMER VARAMEDLEMMER
Astrid Vabø Strand, leder John Kongshavn
Jan Fredrik Skogland Kirsten Sofie V Skogland
Oddleif Wiig Silje Christine Hellesen