2019 i tall

Resultat / mill. nok
Resultat etter skatt / mill. nok