Tall fra kommunene hvor banken har kontor

Det framgår av tallene at utviklingen for banken i alle kommuner der banken har kontor har vært god.

For de kommunene hvor banken har kontor gjelder følgende fordeling (millioner kroner):

Haugesund Bømlo Tysvær Vindafjord Sveio
  2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Innskudd fra kunder 3.074,3 3.519,6 431,1 431,9 991,7 864,9 1.417,9 1.545,3 442,9 474,3
Utlån 3.991,6 3.811,2 505,1 501,2 1.557,2 1.446,3 2.313,3 2.181,5 354,0 307,0

Det framgår av tallene at innskudd fra kunder i Haugesund fortsatt er større enn de samlede innskudd fra kunder bosatt i Bømlo, Sveio, Tysvær og Vindafjord. Imidlertid er utlån til kunder i disse kommunene hvor banken har kontorer, totalt sett noe høyere enn utlån til kunder bosatt i Haugesund.

Det framgår av tallene ovenfor at utviklingen for banken i alle kommuner der banken har kontor har vært god.